Bovap, podpora podnikania, živnostníkov a spoločností

Bovap - podpora podnikania, živnostníkov a spoločností a škôl, informácie a riešenia formou dotácií od štátu, využitie štrukturálnych fondov. Pre obce ponúkame vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Bovap, podpora podnikania, živnostníkov a spoločností

BOVAP, podpora podnikateľov, živnostníkov, spoločností, škôl a obcí.

Bovap - podpora podnikania, živnostníkov a spoločností a škôl, informácie a riešenia formou dotácií od štátu, využitie štrukturálnych fondov. Pre obce ponúkame vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Adresa: Svätoplukova 2 , 984 01 Lučenec
Telefón:+421902909620
Kontaktná osoba:Mgr. Pavol Kalmár
E-mail:bovap@centrum.sk

Naša spoločnosť Bovap, je občianske združenie, so sídlom v Lučenci.
Bovap, občianske združenie, bolo založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. a bolo zaregistrované dňa 13.11.2000 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-17369 a má pridelené IČO 37819984.

Činnosť nášho združenia a realizované aktivity, sú zamerané na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, riešenie problémov v oblasti nezamestnanosti, sociálneho rozvoja, zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja a ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti.

Trvalo podporujeme podnikateľov, živnostníkov, spoločnosti ako aj školy.
Obciam poskytujeme vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Podnikatelia a živnostníci sa na nás obracajú o pomoc pri získaní dotácie pre podnikanie, zo strany štátu ako aj využitie štrukturálnych fondov.

Naším hlavným zameraním je:
- komplexné vypracovanie ŽoNFP (štrukturálne fondy, dotácie, cezhraničná spolupráca, iné.)
- programy rozvoja obce 2016 - 2023
- bezpečnostné projekty a Registratúrne poriadky obcí
- komunitné plány sociálnych služieb a Programy rozvoja bývania
- verejné obstarávanie v zmysle zákona
- riadenie projektov a kontakt s riadiacimi orgánmi pre operačné programy

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.