Bovap, podpora podnikania, živnostníkov a spoločností

Bovap - podpora podnikania, živnostníkov a spoločností a škôl, informácie a riešenia formou dotácií od štátu, využitie štrukturálnych fondov. Pre obce ponúkame vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Bovap, podpora podnikania, živnostníkov a spoločností

BOVAP, podpora podnikateľov, živnostníkov, spoločností, škôl a obcí.

Bovap - podpora podnikania, živnostníkov a spoločností a škôl, informácie a riešenia formou dotácií od štátu, využitie štrukturálnych fondov. Pre obce ponúkame vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Adresa: Svätoplukova 2 , 984 01 Lučenec
Telefón:+421902909620
Kontaktná osoba:Mgr. Pavol Kalmár
E-mail:bovap@centrum.sk

Naša spoločnosť Bovap, je občianske združenie, so sídlom v Lučenci.
Bovap, občianske združenie, bolo založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. a bolo zaregistrované dňa 13.11.2000 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-17369 a má pridelené IČO 37819984.

Činnosť nášho združenia a realizované aktivity, sú zamerané na odstraňovanie ekonomických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi, riešenie problémov v oblasti nezamestnanosti, sociálneho rozvoja, zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja a ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti.

Trvalo podporujeme podnikateľov, živnostníkov, spoločnosti ako aj školy.
Obciam poskytujeme vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Podnikatelia a živnostníci sa na nás obracajú o pomoc pri získaní dotácie pre podnikanie, zo strany štátu ako aj využitie štrukturálnych fondov.

Naším hlavným zameraním je:
- komplexné vypracovanie ŽoNFP (štrukturálne fondy, dotácie, cezhraničná spolupráca, iné.)
- programy rozvoja obce 2016 - 2023
- bezpečnostné projekty a Registratúrne poriadky obcí
- komunitné plány sociálnych služieb a Programy rozvoja bývania
- verejné obstarávanie v zmysle zákona
- riadenie projektov a kontakt s riadiacimi orgánmi pre operačné programy

Mapa sa nemusí korektne zobraziť, vzhľadom na to, že Google zmenil podmienky využívania máp. Zobrazenie mapy nie je možné momentálne ovplyvniť.
loader image

Dotácie

Dotácie – prezentácia, príprava, podanie, realizácia, hodnotiace správy, zúčtovanie, styk s donormi (štát, VÚC ap.)

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.