Úvod > Top ponuky > Urnový háj Cintorín Lučenec - nové miesta

Urnový háj Cintorín Lučenec - nové miesta

Dalšie ponuky v kategórií

Popis:

Urnový háj Cintorín Lučenec - nové miesta. Správa Cintorína Lučenec prenajíma na dôstojné umiestnenie urny nové urnové miesta.

Prenajímame nové urnové miesta v Cintoríne Lučenec.

Mesto Lučenec informuje obyvateľov o ďalšom pokračovaní revitalizácie a rozšírenia centrálneho mestského cintorína. Po zabezpečení prác na oprave oplotenia v mestskom cintoríne, zároveň aj oprave a otvorení objektu bývalej márnice tzv. Sien významných osobností a rekonštrukcii Rádayho hrobky spolu s úpravou priľahlého okolia mesto Lučenec v tomto roku investuje aj do rozšírenia tzv. Urnového hája.

V tomto období prebiehajú v plnom prúde stavebné práce na jeho ďalšom rozšírení.

Práce pozostávajú z prípravy terénu, zhotovenia podkladových vrstiev pod spevnené plochy, zhotovenia základových pásov pre tzv. urnovú stenu, vymurovania samotnej urnovej steny, vybudovania chodníkov, úpravy okolia a pod.

Podľa vyššie uvedeného bude spolu zhotovených 141 nových urnových miest, z toho 31 situovaných v urnovej stene a 110 samostatne umiestnených v teréne.

Prístupové chodníky budú zrealizované o ploche cca 115 m2.

Na uvedenú stavbu boli mestským zastupiteľstvom odsúhlasené finančné prostriedky vo výške 56000 €.

Predpokladaný termín ukončenia stavby je 25.10.2017.

Mesto Lučenec dáva možnosť všetkým tým občanom, ktorí majú záujem ku dňu Pamiatky zosnulých dôstojne umiestniť urny s pozostatkami svojich zosnulých v nových urnových miestach, aby sa prihlásili u správcu cintorína Branislava Drugdu.

Tu bude vystavená vzorová urna, a to z dôvodu, aby si občania mohli na základe reálnej veľkosti urny zabezpečiť zhotovenie vhodného náhrobného kameňa.

Veríme, že aj takýmto spôsobom prispejeme k dôstojnejšiemu a príjemnejšiemu prežitiu blížiacej sa pietnej spomienky na našich zosnulých.

text: Róbert Ladoš
foto: Ján Šnúrik

Názov:
Urnový háj Cintorín Lučenec - nové miesta
Cena:
Kontakt:
+421474332045
Kontaktná osoba:
Mgr. Branislav Drugda - 0905 342 011
E-mail:
cintorinlucenec@gmail.com
Viac o firme:
Cintorín Lučenec, Pohrebná služba Lipa Lučenec
Počet videní:
1637
Dátum pridania:
12.10.2017

Odpovedať na ponuku

Môžete sa kontaktovať s inzerujúcim prostredníctvom kontaktného formulára

Chcete ponúknuť služby?

Využite top ponuky.